?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 常规的塑料包装袋一般做多厚? - 贵州宏业塑料?/title> <meta name="keywords" content="性感沙滩注册,性感沙滩登陆,性感沙滩怎么玩" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demogreenhouse/ghyouthful/"; var _resBasePath="/res/demogreenhouse"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/gzbzdw001/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/gzbzdw001/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <script type="text/javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/iepngfix_tilebg.js"></script> <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/template/gzbzdw001/lib/product.js"></script> <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/template/gzbzdw001/lib/menu.js"></script> <script> function killerrors() { return true; } window.onerror = killerrors; </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好Q欢q光临“贵州宏业塑料厂”网站! </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> | <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml">xml</a> | <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.uuhvzh.live','常规的塑料包装袋一般做多厚? - 贵州宏业塑料?)">收藏本站</span></a> | <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/16164/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="top"> <div class="iheader"> <div class="topnav"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gzbzdw001/images/search.png" align="top" /> </form> </div> <div id="logo"><img src="/uploads/logo/20140529112025.png" alt="贵州宏业塑料? /></div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="menu"> <dl> <dd><a href="/" target="" id="current">|站首页</a></dd> <dd><a href="/about/" target="">公司?/a></dd> <dd><a href="/supply/" target="">产品中心</a></dd> <dd><a href="/news/" target="">新闻中心</a></dd> <dd><a href="/buy/" target="">厂房展示</a></dd> <dd><a href="/contact/" target="">联系我们</a></dd> </dl> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1002 var adimgheight=300 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20140530043817.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20140530043843.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20140530043539.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="mainbg"> <div class="main"> <div id="left"> <div class="ititle">新闻cd</div> <div class="leftnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></dt> <dt><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻">行业新闻</a></dt> </dl> </div> <div class="ititle">产品分类</div> <div class="leftnav"> <dl> <dt><a href="/bzdag/" title="贵阳~织袋厂?>贵阳~织袋厂?/a></dt> <dt><a href="/gzbzd/" title="贵州~织?>贵州~织?/a></dt> <dt><a href="/gybzd/" title="贵阳包装?>贵阳包装?/a></dt> <dt><a href="/slbzd/" title="贵阳塑料~织?>贵阳塑料~织?/a></dt> <dt><a href="/gfsfgd/" title="钙粉三复合袋">钙粉三复合袋</a></dt> <dt><a href="/lgjbzd/" title="铝合金包装袋">铝合金包装袋</a></dt> <dt><a href="/fzddbz/" title="服装吨袋包装">服装吨袋包装</a></dt> <dt><a href="/nzfbzd/" title="d_包装袋">d_包装袋</a></dt> <dt><a href="/dxdlbz/" title="늺늼包装">늺늼包装</a></dt> <dt><a href="/dmspd/" title="大米食品?>大米食品?/a></dt> <dt><a href="/hfdhd/" title="化肥石灰?>化肥石灰?/a></dt> <dt><a href="/lfbzd/" title="包装?>包装?/a></dt> <dt><a href="/zsggd/" title="U塑盖光?>U塑盖光?/a></dt> <dt><a href="/hbd/" title="环保?>环保?/a></dt> <dt><a href="/dd/" title="吨袋">吨袋</a></dt> </dl> </div> <div class="ititle">联系我们</div> <div class="leftnav"> <p>联系人:林经?/p> <p>手机Q?3985521552</p> <p>电话Q?00-013-0057</p> <p>传真Q?851-83716803</p> <p>邮箱Q?a href="mailto:375508671@qq.com">375508671@qq.com</a></p> <p>|址Q?a href="http://www.uuhvzh.live">www.uuhvzh.live</a></p> <p>地址Q贵州省龙里?谯?24厉K贵阳I港产业园AQ?</p> </div> </div> <div id="right"> <div class="ititle">新闻详细</div> <div class="content"> <h1>常规的塑料包装袋一般做多厚?</h1> <h6>发布旉Q?019-04-23</h6> <div class="detail" id="zoom"><p><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    常规?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"></span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">塑料包装袋一般做多厚?塑料包装?是我们日常生zȝ怼用到的一U物?它的质量好坏往往与我们息息相?所?很多的朋友在选购塑料包装袋的q程?Z保证产品质量,往往都会对它的厚度有所要求.那么常规的塑料包装袋一般做多厚?下面qq利小~ؓ您介l?</span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    常规的塑料包装袋厚度:</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    1、普通薄?双层袋壁的d度在5丝以下俗U??.</span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    2、中厚袋:双层袋壁的d度在6?10丝之间ؓ"中厚".</span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    3、加厚袋:双层袋壁的d度在10-19丝ؓ"加厚".</span><br /> <div style="text-align:center;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"></span><img src="/uploads/image/20190423/20190423174022_0369.jpg" alt="包装? width="500" height="306" title="包装? align="" /> </div> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    4、特厚袋:双层袋壁的d度在20丝以上ؓ"特厚".</span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    包装说明:所有袋子统一用防水编l袋二层包装.</span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    ?是指计算塑料包装袋厚度的计量单位丝米(dmm).单位长度转换公式:1毫米(mm)=10丝米(dmm)=100忽米(cmm,也叫"?)=1000微米.例如,像国家规定超市塑料袋厚度不低?.025毫米,也就是不低于0.25丝米/2.5忽米.</span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    但是,国家限塑令规?塑料购物袋要辑ֈ0.025mm(单层?之上,在这个厚度之上被UCؓ环保购物?低于q个厚度被称?薄袋"?薄?.其实,塑料袋厚度是可以定做??.0075mm?.15mm都可以制? 塑料袋尺怹是可以定做的,Ҏ用户需求定?没有固定大小.</span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    lg所q?可以看出塑料包装袋其实ƈ没有定性的厚度,主要是看装蝲商品的重量以及每个h的需求来衡量?</span><br /></p><p><div>上一?<a href="213.html">_的大c_装袋是怎样设计制作?</a></div> <div>下一?<a href="211.html">贵阳~织袋,抗老化~织袋用寿?/a></div> </p> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b0%fc%d7%b0%b4%fc'>包装?/a>,</div> </div> </div> <div class="ititle_b">相关新闻</div> <div class="pinglist"> <ul> <li><a href="/news/249.html">食品包装袋定制有哪些作用?</a></li> <li><a href="/news/248.html">贵阳包装袋设计中的类型都有哪?/a></li> <li><a href="/news/241.html">贵州八边包装袋的优炚w有哪些呢?</a></li> <li><a href="/news/240.html">贵州包装袋厂家教你包装袋该如何设?/a></li> </ul> </div> <div class="ititle_b">相关产品</div> <div class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/82.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/202006031418123161616452661.jpg?path=www.uuhvzh.live/uploads/cp/202006031418123161616452661.jpg" alt="贵州包装? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/82.html">贵州包装?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/80.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/202006031413505351616450755.jpg?path=www.uuhvzh.live/uploads/cp/202006031413505351616450755.jpg" alt="包装袋包装设? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/80.html">包装袋包装设?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/72.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530031406.jpg?path=www.uuhvzh.live/uploads/cp/20140530031406.jpg" alt="贵州包装袋厂? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/72.html">贵州包装袋厂?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/71.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530030347.jpg?path=www.uuhvzh.live/uploads/cp/20140530030347.jpg" alt="贵阳包装袋厂? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/71.html">贵阳包装袋厂?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/70.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530030008.jpg?path=www.uuhvzh.live/uploads/cp/20140530030008.jpg" alt="贵阳包装袋定? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/70.html">贵阳包装袋定?/a></h3> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="footnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">产品中心</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> | <a href="#">q回剙</a> | <a href="/3g/"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000416445'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000416445%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-05-09/"></script> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> </div> <div class="copyright"><div> Copyright www.uuhvzh.live(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州宏业塑料? 关键?<a href="http://www.uuhvzh.live">贵州~织?/a>, <a href="http://www.uuhvzh.live">贵阳包装?/a>, <a href="http://www.uuhvzh.live">贵州~织袋厂?/a>, <a href="http://www.uuhvzh.live">贵阳~织袋厂</a>, <a href="http://www.uuhvzh.live">贵州包装?/a>, <a href="http://www.uuhvzh.live">贵州~织袋厂</a> {?Ƣ迎来电咨询!    <div class="cityspread"> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> <a href="/city_index.aspx?city=qianxi" title="黔西" target="_blank" rel="nofollow">黔西</a> </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.uuhvzh.live/"><span class="STYLE1">Ըɳ̲</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.iheiuw.buzz">850Ϊʲô</a> <a href="http://www.404844.tw">28Ϸ</a> <a href="http://www.897638.buzz">10</a> <a href="http://www.417564.buzz">ϱصIJƱʲô</a> <a href="http://www.fahkbh.buzz">ֻ</a> <a href="http://www.0917831.buzz">p3Ի208</a> <a href="http://www.ccmwtlk.buzz">10ֵн</a> <a href="http://www.bhawho.icu">5</a> <a href="http://www.0099476.live">ҺƱ</a> <a href="http://www.myegbt.icu">Ħ㱣</a> <a href="http://www.662336.tw">28</a> <a href="http://www.medyaa.tw">ͼѹɷݹƱ </a> <a href="http://www.170734.buzz">ְ׬100</a> <a href="http://www.esjqsg.buzz">ڰհ</a> <a href="http://www.oynqmg.buzz">齫ƿ</a> <a href="http://www.2498751.buzz">㶫ʡʮ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>