?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 怎样保障塑料~织袋涂膜安全完?- 贵州宏业塑料?/title> <meta name="keywords" content="性感沙滩送彩金,性感沙滩免费试玩,性感沙滩" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demogreenhouse/ghyouthful/"; var _resBasePath="/res/demogreenhouse"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/gzbzdw001/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/gzbzdw001/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <script type="text/javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/iepngfix_tilebg.js"></script> <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/template/gzbzdw001/lib/product.js"></script> <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/template/gzbzdw001/lib/menu.js"></script> <script> function killerrors() { return true; } window.onerror = killerrors; </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好Q欢q光临“贵州宏业塑料厂”网站! </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> | <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml">xml</a> | <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.uuhvzh.live','怎样保障塑料~织袋涂膜安全完?- 贵州宏业塑料?)">收藏本站</span></a> | <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/16164/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="top"> <div class="iheader"> <div class="topnav"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gzbzdw001/images/search.png" align="top" /> </form> </div> <div id="logo"><img src="/uploads/logo/20140529112025.png" alt="贵州宏业塑料? /></div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="menu"> <dl> <dd><a href="/" target="" id="current">|站首页</a></dd> <dd><a href="/about/" target="">公司?/a></dd> <dd><a href="/supply/" target="">产品中心</a></dd> <dd><a href="/news/" target="">新闻中心</a></dd> <dd><a href="/contact/" target="">联系我们</a></dd> </dl> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1002 var adimgheight=300 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20140530043817.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20140530043843.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20140530043539.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="mainbg"> <div class="main"> <div id="left"> <div class="ititle">新闻cd</div> <div class="leftnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></dt> <dt><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻">行业新闻</a></dt> </dl> </div> <div class="ititle">产品分类</div> <div class="leftnav"> <dl> <dt><a href="/bzdag/" title="贵阳~织袋厂?>贵阳~织袋厂?/a></dt> <dt><a href="/gzbzd/" title="贵州~织?>贵州~织?/a></dt> <dt><a href="/gybzd/" title="贵阳包装?>贵阳包装?/a></dt> <dt><a href="/slbzd/" title="贵阳塑料~织?>贵阳塑料~织?/a></dt> <dt><a href="/gfsfgd/" title="钙粉三复合袋">钙粉三复合袋</a></dt> <dt><a href="/lgjbzd/" title="铝合金包装袋">铝合金包装袋</a></dt> <dt><a href="/fzddbz/" title="服装吨袋包装">服装吨袋包装</a></dt> <dt><a href="/nzfbzd/" title="d_包装袋">d_包装袋</a></dt> <dt><a href="/dxdlbz/" title="늺늼包装">늺늼包装</a></dt> <dt><a href="/dmspd/" title="大米食品?>大米食品?/a></dt> <dt><a href="/hfdhd/" title="化肥石灰?>化肥石灰?/a></dt> <dt><a href="/lfbzd/" title="包装?>包装?/a></dt> <dt><a href="/zsggd/" title="U塑盖光?>U塑盖光?/a></dt> <dt><a href="/hbd/" title="环保?>环保?/a></dt> <dt><a href="/dd/" title="吨袋">吨袋</a></dt> </dl> </div> <div class="ititle">联系我们</div> <div class="leftnav"> <p>联系人:林经?/p> <p>手机Q?3985521552</p> <p>电话Q?00-013-0057</p> <p>传真Q?851-83716803</p> <p>邮箱Q?a href="mailto:375508671@qq.com">375508671@qq.com</a></p> <p>|址Q?a href="http://www.uuhvzh.live">www.uuhvzh.live</a></p> <p>地址Q贵阛_花溪大道中段甘荫塘贵州乌江水泥厂W一个\口左?/p> </div> </div> <div id="right"> <div class="ititle">新闻详细</div> <div class="content"> <h1>怎样保障塑料~织袋涂膜安全完?/h1> <h6>发布旉Q?019-06-20</h6> <div class="detail" id="zoom"><p><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    怎样保障<a href="/supply/59.html" target="_blank">塑料~织?/a>涂膜安全完成Q说到涂膜它是在塑料~织袋的生q程中比较重要的一道工?也是很容易出现纰漏的一道工?那么我们应该怎样才能保障塑料~织袋涂膜安全完成呢?Z帮助大家解决q一些问?接下来塑料编l袋厂家l大家分享一些常?</span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    在上卷布前尽可能对准胶辊中间,塑料~织袋卷料进车之?胶辊两端涂好硅?接布、下布时,同步车速降为小?0c??接布前先夹辊,别忘了脓好胶?接布?看好布边对准U偏光电眼再抬开夹辊,接新?布宽H有变化,需要观察布?调节模边,接布前R速稍?接布?双层接头q入甉|之前,先关闭电晕机,双层接头q入复合辊后,要抬起切边刀,开启吹风机,接头q后,再切辏V收?</span><br /> <div style="text-align:center;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"></span><img src="/uploads/image/20190620/20190620102019_0650.jpg" alt="塑料~织? width="500" height="372" title="塑料~织? align="" /> </div> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    接头C收卷,及时换卷,开车前一?走完引布接塑料编l袋之前,快调节好切边宽?调节好放送、收卷张力、预热辊温度、电晕电压、涂复速比.走完引布接新?冯温度?车速不宜高?5c??开车前先关闭冷却辊q水,{待冷却辊表面有温度之后,再打开冷却水阀?控制好冷却辊表面温度(40~50摄氏?,调节好放卷和收卷张力,避免收卷出现喇叭?出现废塑料编l袋,两次点触铃声提示.收卷用纸条作标记,以提C后道工?包括漏涂、v泡、膜片开叉、断边等ơ品、废?都要作标?</span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    如果塑料~织袋^整度较差,出现荷叶?N张力调大些,上卷布之?先确认布L面、卷芯铁的长与?上布?观察布卷位置,量靠胶辊中?如果偏移中间q多,应及时下h?防止因纠偏行E已l到位而纠不过?涂膜q程?因故退?要及时关闭电晕机,预热和冷却辊水阀?qR后再逐个打开,塑料~织袋出C重的荷叶?不要攑ֈ操作面纠?适当加大攑֍张力,塑料~织袋卷的卷径走之?(如果是手动挡)张力要放?换规格时,胶辊和压辊表面先L,涂膜料倒入拌料Z?先清扫包装袋外皮的灰?拌料q程应保持涂料清z?避免埃q入料斗,定期为气源三联体注a,日常要ؓ摩檫轮、气动轨道滴?</span><br /></p><p><div>上一?<a href="219.html"> 贵州~织袋生产厂家教你如何简单的清洗~织?/a></div> <div>下一?<a href="217.html">~织袋的L要注意什么?</a></div> </p> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%cb%dc%c1%cf%b1%e0%d6%af%b4%fc'>塑料~织?/a>,</div> </div> </div> <div class="ititle_b">相关新闻</div> <div class="pinglist"> <ul> <li><a href="/news/236.html">贵阳塑料~织袋怎样储存跟保?/a></li> <li><a href="/news/235.html">怎样从外观L别贵阛_料编l袋是否合格</a></li> <li><a href="/news/233.html">贵州塑料~织袋的常见Ҏ?/a></li> <li><a href="/news/228.html">选购塑料~织袋筒布的外观要素</a></li> </ul> </div> <div class="ititle_b">相关产品</div> <div class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/67.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530025238.jpg?path=www.uuhvzh.live/uploads/cp/20140530025238.jpg" alt="贵州塑料~织袋h? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/67.html">贵州塑料~织袋h?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/66.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530025023.jpg?path=www.uuhvzh.live/uploads/cp/20140530025023.jpg" alt="贵阳塑料~织袋h? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/66.html">贵阳塑料~织袋h?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/65.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530024804.jpg?path=www.uuhvzh.live/uploads/cp/20140530024804.jpg" alt="贵州塑料~织袋批? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/65.html">贵州塑料~织袋批?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/64.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530024516.jpg?path=www.uuhvzh.live/uploads/cp/20140530024516.jpg" alt="口碑好的贵阳塑料~织袋厂? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/64.html">口碑好的贵阳塑料~织袋厂?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/63.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530024439.jpg?path=www.uuhvzh.live/uploads/cp/20140530024439.jpg" alt="贵阳塑料~织袋生产厂? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/63.html">贵阳塑料~织袋生产厂?/a></h3> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="footnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">产品中心</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> | <a href="#">q回剙</a> | <a href="/3g/"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000416445'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000416445%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-05-09/"></script> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> </div> <div class="copyright"><div> Copyright www.uuhvzh.live(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州宏业塑料? 关键?<a href="http://www.uuhvzh.live">贵州~织?/a>, <a href="http://www.uuhvzh.live">贵阳包装?/a>, <a href="http://www.uuhvzh.live">贵州~织袋厂?/a>, <a href="http://www.uuhvzh.live">贵阳~织袋厂</a>, <a href="http://www.uuhvzh.live">贵州包装?/a>, <a href="http://www.uuhvzh.live">贵州~织袋厂</a> {?Ƣ迎来电咨询!    <div class="cityspread"> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> <a href="/city_index.aspx?city=qianxi" title="黔西" target="_blank" rel="nofollow">黔西</a> </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.uuhvzh.live/"><span class="STYLE1">Ըɳ̲</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.269125.live">Ʊ3dԤרԤ</a> <a href="http://www.045093.live">ַͧƻ</a> <a href="http://www.fqlrti.icu">д׬Ǯ</a> <a href="http://www.4562152.live">ʮһѡ©</a> <a href="http://www.812478.live">˫ɫ122</a> <a href="http://www.lzvvzy.icu">׬Ǯ˵˵</a> <a href="http://www.470720.live">ϲƹٷ</a> <a href="http://www.697199.live">˫ɫͼͼ׼</a> <a href="http://www.3170325.live">йDzʿֱֳ</a> <a href="http://www.733457.live">50ֵapp</a> <a href="http://www.795931.live">͸һͼ50</a> <a href="http://www.2368994.live">3ʽ</a> <a href="http://563458.live">aɴָ֤</a> <a href="http://www.2823653.live">pk10ƻ(רҵ)</a> <a href="http://www.634621.live">͸ֱ̨Ǹ</a> <a href="http://www.axlmzf.icu">һô׬Ǯ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>